วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เครื่องลาง ของขลัง


คนเรามักแสวงหาของขลังของศักดิ์สิทธิ์ แต่หารู้ไม่ว่าเครื่องของขลังที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ซึ่งเครื่องลางที่ว่าก็คือ กำลังใจที่ดี ของขลังที่ว่าก็คือ สติที่ระลึกชอบ

เหตุผลที่ว่า กำลังใจที่ดีคือเครื่องลางที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น กล่าวคือ กำลังใจทำให้คนมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น กำลังใจทำให้คนได้รู้จักวิธีในการใช้ชีวิต กำลังใจทำให้คนมีสีสรรค์ จะสร้างอะไรก็มักมีแต่สิ่งที่ดี ๆ ออกมาเสมอ และกำลังใจทำให้มีชีวิตที่ยืนยาว ส่วนที่บอกว่า สติ คือของขลังที่ศักสิทธิ์นั้น ก็เพราะว่า หากเราทำอะไร คิดอะไร ด้วยความไม่ประมาท ไม่ประมาทในธรรม ในกาลเวลา ในสังขาร เราก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่กลัวตายได้ และที่สำคัญ คือ รู้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ควรในสังคม

ดังนั้น หากเราจะหาเครื่องลางที่ศักดิ์สิทธิ์ หาของขลังขมังเวทย์ อย่าไปหาที่อื่นให้หาดูที่ตัวเรา เพราะตัวเรานั้นแหละมีเครื่องลาง และของขลังที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น