วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

บุญแจกข้าว

                     บุญแจกข้าวถือเป็นประเพณีที่คนอีสานจะอุทิศด้วยการทำบุญเป็นหาผู้ตาย เหตุผลที่ทำเช่นนี้ด้วยมีความเชื่อที่ว่า เมื่อคนเราตายไปแล้วนั้น ในปรโลก(โลกของคนตาย) ไม่มีการทำไร่ไถนา ไม่มีการใช้เงินตราเพื่อซื้อของ ต้องอาศัยลูกหลาน ญาติผู้ที่อยู่เบื้องหลังทำบุญไปให้ อย่างไรก็ดีการทำบุญแจกข้าวที่ดีนั้น ควรที่จะมีการแจกข้าวทั้งตนที่เรายังมีชีวิตอยู่ และตอนที่ตายไปแล้วด้วย
เหตุผลที่ว่าเช่นนั้นเพราะ ตอนที่เรามีชีวิตอยู่โอกาสในการทำความดี ความชั่วมีมาก ดังนั้นควรที่จะสร้างความดีให้กับตนเองให้มาก ไม่ประพฤติผิดศีลทำนองคลองธรรม บำรุงบิดามารดา รู้จักเข้าวัดวาบ้าง อย่างน้อยก็เป็นการทำบุญ ซึ่งถือเป็นการสร้างเสบียงให้กับตนเองก่อนสิ้นใจ และเมื่อตายไปแล้วเราไม่ได้เอาอะไรไปด้วย เงินทอง พ่อแม่ ลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงใช่จะตามเราไปด้วยเมื่อเวลาตาย สิ่งที่เหลือไว้ในโลกก็เพียงแค่กระดูก และความดีชั่วที่เราเคยทำไว้ บุญและบาปที่เราทำไว้เท่านั้นที่จะติดตัวเราไปด้วย  ดังนั้นหมั่นแจกข้าวให้กับตนเองตอนที่มีชีวิตอยู่ให้เยอะ ๆ เพราะเมื่อเราตายไปก็จะมีสุขตอนตายสบายด้วยบุญที่หนุนเราสู่สุคติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น